کاکتوس غول پیکر ساگوارا که در آمریکای شمالی و مکزیک می روید توانایی ۱۸ متررشد طولی دارد و می تواند ۹ تن وزن داشته باشند که این وزن معادل وزن دو فیل بالغاست

+ نوشته شده توسط راشین پورمتین در سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲ و ساعت 9:17 |